HJEM

Tror du på eventyret? Det gjør jeg. Jeg tror i hvert fall på det å fortelle eventyr.  Fordi eventyret har et magisk forteller potensiale i seg. Ordene som vibrerer på emosjonelle bærebølger gjennom rommet og gir barna en mulighet til å skape sine egne bilder inne i hodet. Mentale bilder innbakt i en skala av følelser som får vinger og skaper atmosfære. Et rom der barna i trygghet kan få kjenne på og utforske sitt eget følelsesliv.

Kalde gufs, skrekk og gru, og skumlerier i alle avskygninger i en salig blanding av lykkelige drømmer, håp og forventninger. Drager som spiser livredde og sprellende prinser og prinsesser så det knaser mellom tennene. Troll som koker suppe på yndlingskjeledyret ditt eller river kosebamsen din i filler. Men også de utrettelige gode, snille og engleaktige feer, alver og hekser som gir deg magiske ønsker og superkrefter.

Kjenne på en sitrende spenning sammen, forvente og ønske noe sammen og til slutt få lov til å oppleve at eventyrkabalen går opp og det gode vinner. At kjærligheten er en levende og sann realitet i deres liv. For barn skal ikke sitte alene med sine følerier, men føle sammen med andre og på denne måten få oppleve en felles emosjonell virkelighet.

Vi pleier og si at ”For et barn er det ikke langt fra latter til gråt”. Men vi som voksne har ansvar for å etablere det rommet som kreves for at hele den emosjonelle skalaen kan oppleves og gjennomleves slik at barnet får lov til å nyansere, samt eie og uttrykke sine sanne følelser innenfra og ut, nær sagt uten skam eller blygsel.

Fortelleren har en viktig rolle i å uttrykke de følelsesmessige opp og nedturene slik at barnet kan romme og erobre sitt eget følelsesliv og etterhvert evne å leve seg inn i andres følelsesliv. Det som med et fint ord kalles for empati. Slik vil det lettere kunne takle kriser og vanskeligheter i sitt voksne liv.

Ved hjelp av eventyrets magi kan vi veve komponenter i form av emosjonelle byggeklosser inn i barnets åndelig ryggrad. En lysende søyle av selvfølelse og integritet  som gjør at barnet står oppreist innvendig. For barn med en sterk selvfølelse har en naturlig kontakt med og tilgang til sine følelser og dermed til sin potensielle skaperevne og kreativitet.

Disse vil frimodig, i sin oppvekst og som voksne akkurat som Solstråle i «Prins Godhjerta av Huttentuttentei»  oppsøke naturlige utfordringer, mestringsnivåer og omsette sine ønsker i handlinger. Slik kan livet bli et eventyr og de kan bli prinser og prinsesser i sine egne liv.